مرور اخبار هنری و فرهنگی شیراز . ده خبر آخر

نمایشگاه خطگرافیک

با درود و احترام ، از شما فرهیخنه گرامی دعوت مي گردد تا در گشايش نمايشگاه خطگرافیک های فرزاد حسن زاده در گالري تار و پود همراه ما باشيد. زمان جمعه 19 مهر ماه 1398 ساعت 17 . نمايشگاه تا 2 آبان ماهه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
 
خطگرافیک فرزاد حسن زاده گالری تار و پود
تاریخ درج مطلب: 18 مهر 1398
F O C U L E N Z

از نگاه من

با درود و احترام ، از شما دعوت مي گردد تا در گشايش نمايشگاه نقاشي سهيلا قصرالدشتي با عنوان " از نگاه من " در گالري تار و پود همراه ما باشيد. زمان جمعه 15 شهريورماه 1398 ساعت 17 . نمايشگاه تا 27 شهريورماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
از نگاه من
تاریخ درج مطلب: 14 شهریور 1398
F O C U L E N Z

بقا

با درود و احترام ، از شما دعوت می گردد تا در گشایش نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان " بقا " در گالری تار و پود همراه ما باشید. زمان جمعه 1 شهریورماه 1398 ساعت 17 . نمایشگاه تا 13 شهریورماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
بقا تار و پود
 
تاریخ درج مطلب: 31 اَمرداد 1398
F O C U L E N Z

تن ها

با درود و احترام ، از شما دعوت می گردد تا در گشایش نمایشگاه نقاشی حمیده رنجبر با عنوان " تن ها " در گالری تار و پود همراه ما باشید. زمان جمعه 18 اَمردادماه 1398 ساعت 17 . نمایشگاه تا 26 اَمردادماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
تن ها تار و پور
تاریخ درج مطلب: 17 اَمرداد 1398
F O C U L E N Z

آینه ناخودآگاه

با درود و احترام ، از شما دعوت می گردد تا در گشایش نمایشگاه نقاشی فرزانه دانشمند  با عنوان " آینه ناخودآگاه " در گالری تار و پود همراه ما باشید. زمان جمعه 11 اَمردادماه  1398 ساعت 17 . نمایشگاه تا 16 اَمردادماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
آینه ناخودآگاه
تاریخ درج مطلب: 8 اَمرداد 1398
F O C U L E N Z

نمایشگاه نقاشی دستا

با درود و احترام ، از شما دعوت می گردد تا در گشایش نمایشگاه نقاشی گروهی  با عنوان "دستا" در گالری تار و پود همراه ما باشید. زمان جمعه 28 تیرماه 1398 ساعت 17 . نمایشگاه تا 9 امردادماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
نقاشی گروهی دستا
تاریخ درج مطلب: 27 تیر 1398
F O C U L E N Z

از کجا تا ناکجا

با درود و احترام ، از شما دعوت می گردد تا در گشایش نمایشگاه چاپ دستی و طراحی حسام فطرتی با عنوان "از کجا تا ناکجا" در گالری تار و پود همراه ما باشید. زمان جمعه 14تیرماه 1398 ساعت 17 . نمایشگاه تا 26 تیرماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
از کجا تا نا کجا
تاریخ درج مطلب: 12 تیر 1398
F O C U L E N Z

سفرنامه هفت اقلیم

از شما دعوت می شود تا در نمایشگاه عکس با عنوان سفرنامه هفت اقلیم با آثاری از سهراب کاوه  از روز جمعه 24 خرداد ماه 1398 ساعت 18میهمان ما در گالری سروناز باشید. این نمایشگاه تا 31 خرداد ماه ادامه دارد
شيراز، خيابان قصر دشت بین کوچه 88 و 90 گالری سرو ناز
 
سفرنامه هفت اقلیم
تاریخ درج مطلب: 21 خرداد 1398
F O C U L E N Z

عکس اینجا

گالرى وصال شيرازي برگزار ميكند؛ نمايشگاه عکس"اینجا "  آثار عکاسی زهره صحت . افتتاح نمایشگاه جمعه 24 خرداد ماه ٩٨ ساعت 18 الي 21 این نمايشگاه تا 31 خرداد ماه ادامه دارد.
ساعات بازديد روزهاي ديگر ١٧ الي ٢١ 
شيراز، خيابان مشكين فام، هتل هما،گالرى وصال شيرازي
 
نمایشگاه عکس اینجا
تاریخ درج مطلب: 21 خرداد 1398
F O C U L E N Z

این زنان عاشق اند

با درود و احترام ، از شما دعوت می گردد تا در گشایش نمایشگاه نقاشی مریم رنگ آمیز با عنوان "این زنان عاشق اند" در گالری تار و پود همراه ما باشید. زمان جمعه 17 خردادماه 1398 ساعت 17 . نمایشگاه تا 29 خردادماه ادامه خواهد داشت .
شیراز، چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، گالری تار و پود .
 
این زنان عاشق اند تار و پود

 

تاریخ درج مطلب: 16 خرداد 1398
F O C U L E N Z