گالری عکس های معماری.

F O C U L E N Z
5 مهر 1397
مسجد وکیل
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
شیراز-باغ جهان نما
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
شیراز-حافظیه
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
شیراز-حافظیه
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
کازرون-غار شاهپور
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
شیراز-باغ ارم
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
شیراز-بازار وکیل
نصیر رضایی نژاد
09177100280
28 تیر 1397
شیراز-مسجد جامع عتیق
نصیر رضایی نژاد
09177100280

عکاسی معماری چیست ؟

عکاسی از بناهای معماری، می تواند بسیار جالب و در عین حال مهم باشد. این نوع از عکاسی، به عکاسی از بناها و ساختمان ها می پردازد. اما تنها به عکاسی کلی از بناها و ساختمان ها محدود نمی شود. بلکه عکاس باید علاوه بر مهارت عکاسی، دارای ذوق هنری بوده و دید زیبا شناسانه داشته باشد. برای ورود به این حیطه باید درباره بناهای معماری اطلاعات کسب کنید و زوایای مختلف آن را بررسی و ارزیابی کنید. معماری کلا به توده ای از مواد موجود در فضا که به صورت حجم های توخالی ساخته می شوند، اطلاق می گردد، که این فضاهای توخالی معمولا برای فعالیت های انسان به کار برده شده یا می شوند.

در عکاسی معماری معمولا از دوربین های قطع بزرگ و یا متوسط و یا دوربین های دیجیتال با کیفیت بالا استفاده می شود. برای به دست آوردن وضوح و کیفیت بیشتر، از سه پایه دوربین عکاسی استفاده کنید. خصوصا که در فضاهای داخلی بنا که نور به نسبت کمتر است، عکاسی بدون استفاده از سه پایه توصیه نمی شود. یکی از اصول اولیه معماری، این است که کادر تصویر باید به گونه ای تنظیم شود که خطوط و سطوح عمودی کاملا عمودی دیده شوند. اما در مورد بناهای مدرن که از لحاظ گرافیکی کمی با بناهای سنتی متفاوتند، می توان تا حدی این اصول اولیه را نادیده گرفت و از زوایای غیر متعارف و پرسپکتیو بهره برد. به طور کلی، عکاسان معماری معمولا می کوشند خطوط را به طور مستقیم به تصویر بکشند، اما گاهی استفاده از خطوط منحنی و گرافیکی نیز تصاویر ارزشمندی می آفریند.

در عکاسی معماری استفاده از حساسیت زیاد، توصیه نمی شود. وقتی از فیلم هایی با حساسیت زیاد استفاده می شود، با افزایش دانه ها، از جزئیات تصویر کاسته می شود. از این رو استفاده از فیلم هایی با حساسیت متوسط و یا کم بهتر است.

از آن جا که در اکثریت قریب به اتفاق بناها از شیشه ها استفاده شده است، خصوصا در کشور ما که از شیشه های رنگی در ساخت نماها و بخش های مختلف ساختمان استفاده شده است، فیلتر های پولاریزه به منظور از بین بردن انعکاس شیشه ها توصیه می شود.

مهم است که نمای اصلی ساختمان و یا قسمت اصلی تصویر، در نور قرار گرفته و در سایه نباشد. عکاسان معماری معمولا بنا به تجربه، مایل به استفاده از نور صبحگاهی و یا هنگام غروب هستند، چرا که نور مربوط به این بخش های روز، به نسبت، کنتراست متعادل تری ایجاد می کند. آن دسته از احجامی که به طور یکنواخت و یکدست روشن شده باشند و یا خیلی همگون در سایه قرار گرفته باشند، جلوه چندان خوبی در تصویر نخواهند داشت.

واضح است که عکاسی معماری، عکاسی از یک موجود زنده نیست. اگر تصویری که می گیرید شامل موجود یا موجودات زنده باشد، دقت داشته باشید که لطمه ای به موضوع اصلی یعنی خود بنا وارد نکنند. وجود موجودات زنده در هر تصویر بیشترین توجه را به خود جلب می کنند. به طور کلی عوامل جانبی تصویر را در نظر داشته باشید، به عنوان مثال وجود تیر چراغ برق در جلوی یک نمای سنتی، اصلا مناسب نیست. یا ممکن است عواملی همچون درخت، مانعی برای بهتر دیده شدن قسمت هایی از بنا شود. برای حذف عوامل مزاحم، می توان از لنز های واید بهره جست.

F O C U L E N Z
فوکولنز